PDFIspis

DeltaOhm HD 2030

Četverokanalni uređaj za analizu vibracija
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2030_D_uk.pdf(112.21 KB)

HD2030 je prijenosni analizator vibracija, spektralna i statistička analiza simultano na sva četiri kanala. Mjeri sve parametre potrebne po važečoj regulativi zažštite na radu koji se tiču vibracija i svih rizika, ozljeda povezanih sa vibracijama.
Mjeri vibracije koje se prenosu u ruke i u cijelo tijelo.

Dizajniran je da kombinira maksimalnu fleksibilnost i jednostavnost korištenja sa mogučnošću nadogradnje u skladu sa razvojem i promjenama regulative. Korisnik direktno može nadigraditi upravljački program uređaja (firmware), preko programa kojis e isporučuje sa uređajem, Noise Studio.

HD 2030 zadovoljava sljedeće standarde: