Opis

WOHLER LOGO resized

Wohler IQ 300 CO2 idealan je za praćenje kvalitete zraka u učionicama, čekaonicama, sobama za seminare itd. Ocjenjuje kvalitetu zraka u bilo kojem trenutku na temelju podataka mjerenja. Važan čimbenik za praćenje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru je sadržaj CO2. Čovjek disanjem ispušta vlagu i CO2 u zrak u zatvorenom prostoru, a ako je bolestan i viruse. Visok sadržaj CO2 u zraku stoga ukazuje na hitnu potrebu za provjetravanjem, jer ako je ta vrijednost visoka, može se pretpostaviti da je zrak onečišćen i drugim tvarima.

 

Preko jakog LED svjetla kao na semaforu, kao i jasno čujnog tona, Wöhler IQ 300 upozorava kada je potrebna ventilacija. Granične vrijednosti za funkcije upozorenja su podesive. Po želji korisnici također mogu utišati ton upozorenja jer veliki zaslon također jasno pokazuje kada kvaliteta zraka postane kritična.