PDFIspis

DeltaOhm HD33M-MB.GSM, data loger za vremensku stanicu

Data loger sa GSM/GPRS modulom
Opis

delta ohm logo white resized

pdfDeltaOHM-HD33M.GSM-wireless-data-logger-datasheet-en.pdf2.33 MB

Data logeri HD33(L)M.GSM  i HD33(L)M-MB.GSM opremljeni sa GSM/GPRS modulom za vremenske/meteorološke stanice - daljinsko praćenje temperature, vlažnosti, atmosferskog tlaka, sunčevog zračenja, količine oborina, brzine i smjera vjetra u velikom broju različitih područja primjene.

Zahvaljujući GSM / GPRS prijenosu, korisnik neće morati ukloniti dataloger sa pozicije ili doći do mjesta gde je postavljen da bi preuzeo podatke sa računalom: instrument može poslati podatke putem e-maila ili FTP-a i može prenjeti podatke na HTTP server (npr. Delta OHM portal “www.deltaohm.cloud”). Također možete napraviti direktnu GPRS / 3G TCP / IP vezu sa udaljenim računalom koji ima internetsku vezu.

GSM funkcije data logera  mogu se daljinski upravljati slanjem SMS poruka. Za svaku detektiranu veličinu korisnik može postaviti dva praga alarma (gornji i donji), histerezu alarma i kašnjenje u generiranju alarma. Prekoračenje pragova može se signalizirati putem internog zujala, alarma e-pošte ili SMS poruka.

Ako je priključena sonda za relativnu vlagu i temperaturu, izračunava se temperatura točke rošenja.
Ako je spojen piranometar, izračunati su dnevni Wh / m2 (Wh = watt sat).

Ako je priključen uređaj za mjerenje kiše, može se konfigurirati krivulja kompenzacije mjerenja kao funkcija količine oborina. Data loger izračunava količinu oborina u mm / h (pozivajući se na kišu u posljednjih pet minuta za vrijednost jednog sata) i količinu kiše u posljednjem danu

HD33(L)M.GSM ima 5 ulaza sa M12 konektorima:

  • Jedan ulaz za relativnu vlažnost i temperaturu sa NTC senzorom kombiniranom sondom ili alternativno, samo za temperaturne sonde sa NTC osjetnikom.
  • Jedan ulaz za piranometar.
  • Jedan ulaz za mjerač kiše.
  • Jedan ulaz za anemometar.
  • Jedan ulaz za smjer vjetra.

On detektira atmosferski tlak pomoću opcijskog unutarnjeg osjetnika. Ako je povezan anemometar, data loger izračunava udar vjetra i subjektivni osjećaj temperature (samo ako data loger također mjeri parametre temperature). Na zahtjev, jedan od ulaza može biti zamjenjen analognim ulazom od 4… 20 mA za povezivanje transmitera sa strujnim izlazom, što omogućava da se mogućnost nadgledanja proširi na mnoge druge veličine,pored gore navedenih (na primjer , može se povezati osjetnik nivoa)

HD33[L]M-MB.GSM data loger je opremljen “Master” RS485 MODBUS-RTU ulazom  na koji se može povezati sa mreža osjetnika sa “Slave” RS485 MODBUS-RTU izlazom (npr anemometar serije HD52.3D…)

Kao alternativa Modbus-RTU protokolu, vlastiti protokol se može koristiti za povezivanje anemometra HD2003. Beznaponski kontaktni ulaz omogućava povezivanje mjerača kiše sa kontaktnim izlazom. Opremljen je izlazom napajanja za uključivanje osjetnika samo kada je potrebno izvršiti mjerenje. Izlazna snaga, kada je omogućena, ima istu vrijednost kao i ulazna snaga. U verziji sa LCD-om, tipka na dnu data logera vam omogućava da ručno navigirate prikaz različitih veličina.