PDFIspis

DeltaOhm HD31 - prijenosni/ručni multifunkcionalni data loger

Višenamjenski, prijenosni data loger
Opis

delta ohm logo white resized

pdfDeltaOHM-HD31-Multifunction-datasheet-en.pdf6.14 MB

DeltaOhm HD31 je ručni, prijenosni, višenamjenski mjerač i data logger sa velikim (43 x 58 mm) grafičkim LCD zaslonom u boji. Opremljen je sa tri nezavisna ulaza. Svaki ulaz može biti spojen na SICRAM sonde (inteligentne i zamjenjive sonde sa kalibracijskim podacima snimljenima u  modulu), pojedinačnih i kombiniranih za mjerenje raznih fizikalnih veličina:
  • Temperatura
  • Relativna vlaga
  • Atmosferski i diferencijalni tlak
  • Brzina strujanja
  • Osvjetljenost (lux) i zračenje
  • Ugljični dioksid (CO2) - Kvalteta Zraka
  • Direktni napon (VP473 Modul) i struja (IP472 Modul)

Instrument sam prepoznaje vrstu osjetnika priključenog na bilo koji ulaz. Spajanjem kombinirane sonde za temperaturu i relativnu vlažnost, instrument izračunava količine dobijene iz vlažnosti: temperaturu rosišta, temperaturu mokrog termometra, apsolutne vlažnosti, omjera mješanja, parcijalnog tlaka pare, tlaka zasićene pare, entalpije. Što više, indeks neudobnosti DI i NET (Neto Efektivna Temparatura) indeks. Takođe je moguće priključiti obične (ne SICRAM) sonde na ulaze instrumenta pomoću
posebnog sučelja između instrumenta i sonde. Istovremeni prikaz tri varijable u numeričkom obliku. Prikaz grafa izmjerene varijable, u realnom vremenu, na zaslonu.
Mjerne jedinice mogu se odabrati prema izmjerenoj fizikalnoj veličini.
Funkcija data loggera sa snimanjem podataka u CSV formatu direktno na memorijsku karticu tipa SD, za dugotrajno zapisivanja (na primjer, s SD karticom od 4 GB, trajanje zapisivanja mjesecima, čak i kada se puno snima sa minimalnim intervalom zapisivanja jednakim 1 sekundi). Interval čuvanja konfiguriran od strane korisnika. Automatsko ili ručno pokretanje i zaustavljanje data loggera. Snimanje datuma i vremena svakog zabilježenog uzorka. Automatsko kreiranje izveštaja o mjerenju u PDF formatu na memorijskoj kartici.