PDFIspis

RKI EAGLE 2, multidetektor plina

Prijenosni detektor za 1 do 6 plina
Opis

resized

pdfEagle 2 brošura.pdf(1.9 MB)pdfEagle 2.pdf(393.07 KB),

Značajke

 • Detektor za do 6 različitih plinova
 • PPM,% LEL ili % vol. auto-rasponu detekcija zapaljivih plinova
 • Namjenski osjetnici
      ♦ PID (fotoionizacijski detektor)
         - Niski ili visoki raspon za otkrivanje VOC (hlapivi organski spojevi)
         - Tehnologija zaštite elektrode u obliku ograde od vlage i onečišćenja
      ♦ Infracrveni (IR)
        CO2, % LEL CH4, % Vol. CH4, % LEL HC, % Vol. HC
      ♦ Toplinska vodljivost (TK)% vol. H2,% god. CH4
       
  ♦ Pametni toksični, plug and play osjetnici
        NH3, AsH3, Cl2, HCN, PH3, i SO2
 • Specifična H2 LEL/PPM detekcija
 • Višejezični (5 jezika)
 • Snažna dugotrajna pumpa do 38m
 • Alarm i isključivanje kod malog protoka
 • Eliminacija metana za upotrebu u okolišu
 • Alkalna baterija 18 sati ili NiMH 20 sati
 • Zaštita lozinkom
 • Datalogiranje
 • Autokalibracija / kalibracija jednog plina
 • Interni hidrofobni filtar prašine
 • Vanjska sonda s hidrofobnim filtrom
 • Ergonomsko kučište otporno na RFI / EMI / kemijsko/ i vremenske uvjete
 • Siguran od iskrenja, odobrenje CSA

RKI je ponosan ponuditi novu generaciju našeg popularnog prijenosnog detektora plina; EAGLE 2. Opremljen sa značajkama koje nisu dostupne kod konkurencije , EAGLE 2 je snažan instrument koji radi više od standardne zaštite u prostoru za LEL , O2, H2S i CO.

Dostupne značajke uključuju PID osjetnik za detekciju visoke ili niske razine ppm (0-50 i 0-2,000) VOC (HOS) plinova; % Volumen CH4 i H2 pomoću TC (toplinska vodljivost) osjetnika; PPM ili LEL otkrivanja ugljikovodika pritiskom na tipku; infracrveni osjetnici za CO2 (ppm ili % volumena), metan ili ugljikovodici u LEL i % volumena; značajka eliminacije metana za aplikacije u zaštiti okoliša; i razne super otrovne plinove.

EAGLE 2 ima snažnu internu pumpa s alarmom i isključivanjem za mali protok, a može izvući uzorke do 38m udaljenosti.  EAGLE 2 će kontinuirano raditi više od 18 sati sa alkalnim baterijama ili 20 sati sa NiMH. Dostupan je razan pribor za zadovoljavanje gotovo svakog zahtjeva, kao što su dugačka crijeva, posebne plutajuće sonde za ispitivanje spremnika i elementi za razrjeđivanje.
Datalogiranje je standardna značajka za sve osjetnike na svim verzijama.

Svojim ergonomskim dizajnom i velikim tipkama za rad u rukavicam, EAGLE 2 nudi jednostavan pristup kontrolama, kao što su autokalibracija, nuliranje, "zamrzavanje" vršne vrijednosti (peak hold), eliminacija metana, i raznih drugih mogućnosti. Svaki kanal ima dvije razine alarma plus TWA i STEL alarme za otrovne kanala. Dvije razine alarma su podesive i mogu se zaključavati ili samostalno resetirati. Čvrst, pouzdan, jednostavan za rukovanje i održavanje, EAGLE 2 je rješenje baš za bilo koju situaciju detekcije plina. Također, zaslon se može postaviti na bilo koji od 5 jezika: engleski, francuski, njemački, talijanski ili španjolski.

SPECIFIKACIJE                                                                                                           

Kučište  Vodootporno, otporno na kemikalije, RFI/EMI premaz.
Može raditi u vodi do 5cm bez propuštanja, IP64           
  Plin Mjerni opseg Točnost
* veća vrijednost
Dimenzije/Masa 240x133x150 / 1,36kg (standardni za 4 plina i baterije)    Plinovi i detektirani opsezi
Princip detekcije Katalitičko sagorijevanje, elektrokemijske ćelije,
galvanske ćelije, IC, PID i toplinska vodljivost 
  Standardni plinovi u opasnim/skučenim
prostorima
Način uzorkovanja Snažna, inetrna pumpa (preko 6000h), vuče uzorke
sa 38m udaljenosti. Protok cca 0.944 l/min 
   Ugljikovodici
 CH4, std
         0 - 50000ppm          ±5% od očitanja
ili ±2% LEL (*) 
Kontinuirani rad 16h sa alkalnim baterijama ili 18h sa NiMH pri 21°C     0 - 100% LEL
Napajanje 4 alkalne i NiMH C baterije (Punjač ima prepoznavanje
alkalnih baterija...) 
   0 - 5% Vol. ±50ppm ili
±10% od očitanja (*)
Radni uvjeti -20°C...+50°C, 0...95%rV, bez kondenzacije     (H2) Specifično    0 - 40000ppm  ±50ppm ili
±10% od očitanja (*)  
Vrijeme reakcije 30s do 90% (za gotovo sve plinove) sa 1.5m crijevom     0 - 100% LEL
Garancija 2 godine, PID osjetnik 1 godina     0 - 4% Vol.
         Kisik (O2)  0 - 40% Vol.    ±0.5% O2
         0 - 100% Vol.
(opcija)
   PID Osjetnici    Ugljični monoksid
 (CO)
 0 - 500ppm
 0 - 1000ppm
 (opcija)
 ±5% od očitanja
ili ±5ppm CO(*)
 VOC  0 - 2,000 ppm
0 - 50 ppm
 --    Sumporovodik
 (H2S)
 0 - 100ppm  ±5% od očitanja
ili ±2ppm H2S (*)
  TC Osjetnici       Otrovni
 Metan (CH4)  0 - 100% Vol.  ±5% od očitanja
ili ±2% od pune
skale (*) 
   Amonijak (NH3)  0 - 75ppm ±10% od očitanja
ili ±5% od pune
skale (*)     
 Vodik (H2)  0 - 10% Vol.
0 - 100% Vol.
   Arsin (AsH3)  0 - 1.5ppm
   IR Osjetnici    Klor (Cl2)  0 - 3ppm 
 Ugljični dioksid
 (CO2)
 0 - 10,000 ppm
0 - 5% Vol.
0 - 60% Vol.
 ±5% od očitanja
ili ±2% od pune
skale (*)  
   Cijanovodik (HCN)  0 - 15ppm
 Metan (CH4)  0 - 100% LEL/
0 - 100% Vol.
   Fosfin (PH3)  0 - 1ppm
 Ugljikovodici  0 - 100% LEL/
0 - 30% Vol.
   Sumpor dioksid
 (SO2)
 0 - 6ppm