PDFIspis

DeltaOhm HD 2259.2, otopljeni kisik, pH, temperatura

Stolni uređaj za mjerenje otopljenog kisik i temperature
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2259.2.pdf333.29 KB

HD2259.2 stolni instrument za elektrokemijska mjerenja: pH, otopljenog kisika i temperature. Opremljen je sa velikim pozadinski osvjetljenim LCD zaslonom. HD2259.2 mjeri pH, mV, redoks potencijal (ORP) sa pH, redoks elektrodama ili elektrodama s odvojenom referencom; koncentraciju otopljenog kisika u tekućinama (u mg / l), a indeks zasićenja (u%), upotrebom SICRAM kombiniranim sondama polarografskog tipa s dvije ili tri elektrode i integriranim osjetnikom temperature. Instrumenti je opremljen ulazom za mjerenje temperature sa Pt100 ili Pt1000 osjetnicima, penetracijom, uranjanjem ili kontaktom. Opremljene su modulom za automatsko prepoznavanje sonde te su tvornički podaci o kalibraciji spremljeni u istom.

  • kalibracija pH elektrode može se izvršiti u jednoj do pet točaka i kalibracijski slijed može se izabrati sa popisa od 13 bufera. Temperatura može biti automatski ili ručno kompenzirana.
  • brza funkcija kalibracije sonde za mjerenje otopljenog kisika osigurava korekciju izvršenih mjerenja.
  • sonde za mjerenje vodljivosti, otopljenog kisika i temperature opremljene SICRAM modulom mogu pohraniti kalibracijske podatke.

HD2259.2 je ujedno i Datalogger, može memorirati do 2.000 uzoraka:

  • pH ili mV, koncentraciju otopljenog kisika ili indeks zasićenja i indeks zasićenja i temperaturu:
  • pH ili mV, vodljivost ili otpornost ili TDS ili salinitet, koncentraciju otopljenog kisika i temperature:

Podaci se mogu prenijeti, iz instrumenta na računalo preko RS232C serijskog porta i USB 2.0. Spremljeni parametri mogu se konfigurirati u izborniku. RS232C serijski port može se koristiti za prijenos stečenih mjerenja na prijenosni printer u realnom vremenu (HD40.1 ili HD40.2). Instrumenti opremljen HD22BT (Bluetooth) opcijom može prenositi podatke bez spajanja na računalo ili pisač, koji su opremljeni s Bluetooth ulazom ili putem Bluetooth / RS232C konvertera. Program DeltaLog11 omogućuje upravljanje instrumentom, konfiguracijom i obradom podataka na računalu.

Instrumenti imaju IP66 stupanj zaštite.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE pdfHR22592.pdf(66.78 KB)
Mjerene veličine: pH - mV - mg/l O2 - %O2 - mbar - °C - °F