PDFIspis

DeltaOhm HD 98569, multi parametar metar

Uređaj za mjerenje pH, konduktivnosti, otopljenog kisika, temperature
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD_98569.pdf(408.19 KB)

HD 98569, prijenosni multi-parametar dataloger za elektrokemijska mjerenja: pH, vodljivosti, otopljenog kisika i temperature. Opremljen je s velikim osvjetljenim LCD zaslonom.
Instrument mjeri:

  • pH, mV, redoks potencijal (ORP) sa pH, redoks ili kombinrana pH / temperaturna elektroda sa SICRAM modulom;
  • vodljivosti, otpor tekućine, ukupno otopljene krute tvari (TDS) i slanosti s kombiniranim 4-prsten i 2-prsten vodljivost/temperatura sondama sa SICRAM modulom
  • Koncentraciju otopljenog kisika u tekućinama (u mg / l), indeks zasićenja (u%) korištenjem SICRAM kombiniranim sondama polarografskog tipa s 2 ili 3 elektrode sa integriranim osjetnikom temperature.

Instrument je opremljen s ulazom za mjerenje temperature s Pt100 sondama; uranjanjem, penetracijom ili kontaktom, sa SICRAM modulom.

  • kalibracija pH elektrode može se izvršiti u jednoj do pet točaka i kalibracijski slijed se može odrediti s popisa 8 kalibracijskih otopina. Kompenzacija temperature može biti automatska ili ručna.
  • kalibracije sonde za vodljivosti vrši se s automatski detektiranim otopinama za vodljivost: 147μS / cm, 1413μS / cm, 12880μS / cm, 111800μS / cm ili ručno sa kalibracijskim otopinama sa različitim vrijednostima.
  • brza funkcija kalibracije sonde za otopljeni kisik osigurava dugoročnu točnost mjerenja.
  • sonde za pH, vodljivost, otopljenog kisika i temperature opremljene su sa SICRAM modulom koji u sebi sadrži podatke od tvorničke kalibracije

HD 98569 je dataloger, pohranjuje do 200 pojedinačnih zaslona (oznake) pa do 9000 uzoraka u kontinuiranom modu za pohranu: pH ili mV, vodljivosti ili otpornost ili TDS ili slanost, koncentraciji otopljenog kisika i indeks zasićenja i temperature Podaci se mogu prenijeti iz instrumenta, spojenog na računalo, putem standardnog RS232C serijskog porta i USB 2,0 - 1,1.
Uređaj se može opremiti i Bluetooth modulom za prijenos podataka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKEpdfHR98569.pdf(204.99 KB)KB)
Mjerene veličine: pH - mV - χ - Ω - TDS - NaCl mg/l O
2 - %O2 - °C - °F