PDFIspis

DeltaOhm HD52.3D..., dvoosni ultrazvučni anemometar

Uređaj za mjerenje brzine strujanja, vlage, temperature, tlaka, solarne radijacije
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD52.3D.pdf(373.63 KB)

Uređaji serije HD52.3D… su 2 osni ultrazvučni statički anemometri za mjerenje:

 • Brzina i smjer vjetra, U-V Kartezijeve komponente brzine vjetra,
 • Relativna Vlaga i Temperatura (optional, code ‘17’),
 • Difuzna solarna radijacija (optional, code ‘P’),
 • Barometarski tlak (optional, code ‘4’).

Svi modeli opremljeni su sa kompasom.
Serijska sučelja RS232, RS485, RS422 i SDI-12 dostupna su sa NMEA, MODBUS-RTU i SDI-12 komunikacijskim protokolima.
Sve verzije imaju dva analogna izlaza, za brzinunu smjer vjetra, tvornički podesivi 4÷20mA (standard), 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V (specificirati kod narudžbe).
Opcija, (ACCREDIA) ILAC-MRA sljedivi tvornički kalibracijski certifikat.

Prednosti:

 • Ne postojanje pokretnih dijelov minimalizira održavanje;
 • Velika osjetljivost za detektiranje malih brzina, koje nisu detektirane standardnim metodama;
 • Mala potrošnja uređaja omogućava  postavljanje na udaljenijim lokacijama, napajanje preko solarnih panela ili baterija;
 • Opcija grijača ‘R’ sprječava zadržavanje snijega i leda, time se omogućava precizno mjerenje u svim uvjetima;
 • Brzo i jednostavno postavljanje (on 40mm diameter pole, optional installation kit HD2004.20), alignment facilitated by built-in compass;
 • Kompaktan i lagan uređaj, svu u jedan, vrlo prihvatljiv uređaj za meteorološke stanice;
 • MODBUS-RTU izlaz omogućava rad u mreži.

Tipična primjena

 • Vremenske/Meteorološke stanice
 • Nadzor okoliša
 • Poljoprivreda
 • Sportski objekti
 • Aplikacije za marine i luke
 • Aerodromi
 • HVAC
 • Gradnja
 • Obnovljiva energija
 • Automatizacija zgrada

TEHNIČKE KARAKTERSITIKE

Brzina vjetra
    Osjetnik
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost 

 
Ultrazvučni
0...60m/s
0.01m/s
Veća vrijednost  ± 0,2 m/s oili ± 2%, (0…35 m/s)
± 3% (> 35 m/s)

Smjer vjetra
    Osjetnik
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost

 
Ultrazvučni
0...360°C
0.1°C
± 2° RMSE od 1.0 m/s

Kompas
    Osjetnik
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost


Magnet
0...360°C
0.1°
± 1°

Temperatura zraka (opcija 17)                              
    Osjetnik
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost
 
Pt100
-40...+60°C
0.1°C
± 0,15°C ± 0,1% od izmjerenog
Relativna Vlaga (opcija 17)
    Osjetnik
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost (@T=15...35°C)
    Točnost (@T=-40...+60°C)

Kapacitivni
0…100%RH
0.1%
1,5%rV (0..90%rV), ± 2%rV (ostatak)
(1,5 + 1,5% od izmjerenog)%rV
Barometarski Tlak (opcija 4)
    Princip
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost

Piezootpor
600…1100 hPa
0.1 hPa
± 0,5 hPa @ 20°C

Solarna radijacija (opcija P)
    Osjetnik
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost


Termopile (skup termopara)
0…2000 W/m2
1 W/m2
Piranometar klase 2

Općenito
    Napajanje
    Potrošnja
    Serijski izlazi
    Komunikacijski protokoli
    Analogni izlazi


    Električni spojevi
    Radna temperatura
    Dimenzije    Masa
    Kučište
    Klasa zaštite


10VDC...30VDC
26mA @ 12Vdc bez grijača, 6W sa grijačem
RS232, RS485, RS422 and SDI-12
NMEA, MODBUS-RTU, SDI-12
2 analogna izlaza za smjer i brzinu vjetra.
Specificirati prilikom narudžbe između 4…20mA
(standard), 0…1V, 0…5V i 0…10V (opcija 0…10V zahtjeva napajanje 15…30Vdc)
muški konektor M23 19 pnova
-40…+60 °C
H=179mm, Ø =150mm (HD52.3D, HD52.3D4)
H=200mm, Ø =150mm (HD52.3DP, HD52.3DP4)
H=336mm, Ø =150mm (HD52.3D17, HD52.3D147)
H=357mm, Ø =150mm (HD52.3DP17, HD52.3DP147)
cca 1 Kg (kompletna verzija, HD52.3DP147)
Plastični materijal: LURAN®S (ASA) 
Metalni dijelovi od AISI 316