PDFIspis

DeltaOhm HD 2601V.1, HD 2601V.2, 4...20mA zaslon za transmitere sa DIN43650 konektorom

Pasivni zaslon za transmitere
Opis

pdfHD2601V.1_HD2601V.2.pdf(216.3 KB)

HD2601V.1, 4...20mA pasivni zaslon za tansmitere sa DIN43650 konektorom, model HD2601V.2 opremljen je sa dva nezavisna izlaza.
Zaslon je postavljen između transmitera i konektora i napaja se preko kruga 4...20mA.
Zaslon je programabilan. Dvije tipke se koriste za skaliranje, rezoluciju, prikaz vremena, max., min. i srednje vrijednosti itd.
Svi parametri se spremaju u permanentnu memoriju koja se ne briše ni kada ostane bez napajanja.
Sve funkcijae uređaja kontinuirano se prate od posebnog dijagnostičkog kruga. U modelu HD2601V.1 digitalni izlaz sa otvorenim kolektorom može upravljat nekim digitalnim uređajem ili namotajem releja.