PDFIspis

DeltaOhm HD 3604T..., HD 36V4T..., transmiteri, davači za mjerenje relativnog tlaka

Uređaji za mjerenje realitvnog tlaka
Opis

pdfHD3604T_HD36V4T.pdf(262.11 KB)

HD3604T... i HD36V4T..., uređaji, davači za mjerenje relativnog tlaka sa ugrađenim mikroprocesorom, sa strujnim (4...20mA) ili naponskim (0...10V) izlazom.
Piezo osjetnik je izoliran tako da se mogu mjeriti tlakovi plinova i tekućina preko širokog temperaturnog raspona.
Mjereni tlak je relativan u odnosu na atmosferu.
Različiti modeli pokrivaju raspon tlakova od 100mbar do 600bar.
Kučište, u kojem se nalaze osjetnik i elektronika, promjera d=20mm izrađeno je od SS-a (Inox).
Priključak 1/4" BSP sa, 22mm maticom za zatezanje na sistem.
Za električno spajanje na sistem koristi se DIN43650A.

Svi davači su tvornički kalibrirani u 3 točke. Korištenjem mikroprocesora dozvoljava spremanje krivulje osjetnika i korigiranje bilo kakve nelinearnosti.
Nije potrebna kalibracija od strane krajnjeg korisnika.
Davači se mogu spajati na monoulazni kontroler HD9022, na dvoulazni DO9404 ili na LED zaslon HD2601V.1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Izlazni signal

0...20mA
0...5V
1...5V
0...10V   

HD3604TxBG modeli
HD36V4TxBG1 modeli
HD36V4TxBG2 modeli
HD36V4TxBG3 modeli 
Mjerni opseg 100, 200,400,600mbar
1, 2, 5bar
4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400 i 600bar relativni       
 
Osjetnik Piezootporni  
Radna tempertura              -40...+125°C -20...+80°C za 100 i 200mbar p.s
Točnost ≤±0,25% P.S.  
Dimenzije Ø=20mm, L=100mm Ø=30mm za modele do 2,5bar
L=105mm za modele 400 i 600mbar, 1bar
Masa 100g 220g za modele 400 i 600mbar, 1bar