PDFIspis

DeltaOhm DO 9704, data loger za temperaturu i tlak

Uređaj za mjerenje temperature i tlaka, data loger
Opis

pdfDO9704_D_uk.pdf(208.67 KB)

DO 9704 manometar i data loger dizajniran je za detekciju tlaka, protoka i temperature, fizikalne veličine koje su jako važne u industrijskim i kemijskim procesima. Uređaj ima dva ulaza i automatski prepoznaje sondu koja se spoji bila ona za tlak, temperaturu ili protokS obzirom da su sonde promjenjive, moguće je izabrati najbolju kombinaciju za sve primjene bez potrebe za rekalibracijom uređaja. Princip rada senzora tlaka temelji se na otklonu membrane u zapečaćenoj komori koja je u kontaktu sa strmdijem gdje želite izmjeriti tlak. To može biti tekućina ili plin. Mjerenje protoka temelji se na broju impulsa ili učestalost vrtnje malog ventilatora.

DO 9704 može mjeriti slijedeće:

      Tlak:

 • diferencijalni ili relativni tlak od 10 mbar... 2 bar za zrak i ne agresivne plinove
 • apsolutni i relativni tlak od 0.2...1000 bar, tekućine ili plinovi
 • mjerne jedinice: bar, kPa, atm, mmHg, mmH2O and PSI.
 • uređaj može detektirati vršne vrijednosti od cca 5 millisekund

      Temperatura:

 • pomjenjive sonde sa pojačanim Pt100 elementima serijeTP 870; mjere u °C i °F.

       Protok:

 • može se mjeriti turbinom u opsegu od 2...2000litara po minuti (LPM) ili u IPGM (imperjialni galoni u minuti)

GLAVNE KARAKTERISTIKE I PRIMJENA

 • funkcija snimanja sa prikazom vršne, min. i srednje vrijednosti
 • Input A-B measurement function for pseudo differential measurements, pressure drops or flow rate with calibrated flanges.
 • Relative measurement function with respect to a given instant.
 • funkcija korekcije u nuli, vrlo korisno kod mjerenja malih tlakova.
 • sprema do 30,000 mjerenja sa datumom i vremenom mjerenja i podesivim intervalom od 1s...12h.
 •  "dupli" zaslon za simultano praćenja oba ulaza.
 • RS232C serijski izlaz za printer ili za spajanje na PC radi prijenosa podataka.

Tipična primjena:

 • hidraulika, dinamika fluida. kemijska postrojenja i kontrola procesa, kompresori
 • postrojenja s pumpama, mjerenje volumenskog protoka, za mjerenje cuga dimnjaka, prešanje i procesi
  za plastiku i termoreaktivne materijale

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ulaz/vrsta mjerenja                                     

tlak, vol. protok ili temperatura
Radni uvjeti okoline
    Temperatura
    rV%

-5...+50°C
0...90%rV

Točnost - TLAK 
    Tamb= +18...25°C
    Tamb= <18°C, >25°C


0,1% pune skale + 0,1% od izmjerene vrijednosti
0,1% pune skale + 0,1% od izmjerene vrijednosti + 100ppm/°C
Točnost - VOL PROTOK
    Tamb= +18...25°C
    Tamb= <18°C, >25°C

0,2% pune skale + 0,5% od izmjerene vrijednosti
0,2% pune skale + 0,5% od izmjerene vrijednosti + 100ppm/°C
Točnost - TEMPERATURA
    Tamb= +18...25°C


    Tamb= <18°C, >25°C

-200...-50°C,      0,4°C
-50...+200°C,     0,2°C
+200...+800°C,  3°C
-200...-50°C,      0,4°C + 0,01°C/°C
-50...+200°C,     0,2°C + 0,01°C/°C
+200...+800°C,  3°C + 0,01°C/°C
Napajanje 9V DC, baterija
Masa/Dimenzije 320g./215x73x38