PDFIspis

DeltaOhm HD 2124.1, HD2124.2, manometar, termometar

Uređaj za mjerenje tlaka i temperature
Opis

pdfHD2124.1.2_uk.pdf(468.49 KB)

HD2124.1 i HD2124.2 prijenosni uređaji sa dva ulaza sa velikim osvjetljenim LCD ekranom. Koriste se za mjerenje apsolutnog, relativnog i diferencijalnog tlaka te temperature. Za mjerenje tlaka potrebno je imati i elektronički modul PP471 koji služi kao sučelje, veza između uređaja i sondi serije TP704, TP705
Mjere temperaturu pomoću ubodnih, uronjivih, kontaktnih i zračnih sondi. Osjetnici koji se koriste su Pt100 sa SICRAM modulom ili i Pt100 (4 žice) za direktno spajanje na uređaj.
Sonde su opremljene automatskim modulom (SICRAM) za prepoznavanje. Kalibracijski podaci (tvornički) su spremljeni u istoj.
Uređaj HD2124.2 ujedno ima i opciju memoriranja podataka (data logger). Može pohraniti 32000 mjerenja i naknadno prenjeti na PC preko RS232 ili USB ulaza. Moguće je programirati interval memoriranja, baud interval i printanje.
Oba uređaja opremljeni su sa serijskim portom RS232C i mogu prenjeti spremljana mjerenja, u realnom vremenu, na PC ili printer.
Ima funkcije memoriranja max., min. vrijednosti kao i izračunavanje srednje. Peak funkciju koja detektira pojavu vršnih vrijednosti tlaka; A-B izračunava razliku u tlakovima ili temperaturi izmjerene/u na dva ulazna kanala A i B.

Ostale važne funkcije:

  • relativna vrijednost
  • HOLD (zamrzne očitanje)
  • automatsko gašanje uređaja.

Uređaj ima klasu zaštite IP66

TEHNIČKE KARAKTERSITIKE UREĐAJA

Instrument    
    Dimenzije     (D x Š x V)                                                   
    Težina                               
    Materijali                                          
    Zaslon                                         

185x90x40mm
470g (sa baterijama)
ABS, guma 
2x4½ znamenka plus simbol Vidljiva površina: 52x42mm

Radni uvjeti okoliša    
    Radna temperatura                             
    Temperatura skladištenja                    
    Relativna vlaga okoliša                        
    Klasa zaštite                                 


-5 … 50°C
-25 … 65°C
0 … 90% RH, bez kondenzacije
IP66
Napajanje    
    Baterije                                            
    Autonomija                                       
    Potrošnja struje kada je uređaj isključen                                  
    Vanjsko napajanje                         


4 Baterije 1.5V tip AA
200 h sa 1800mAh alkalnim baterijam
20μA 
12Vdc / 1000mA

Mjerne jedinice  °C - °F - Pa - hPa - mbar - bar - atm
mmHg - mmH2O - kgf/cm2 - PSI - inchHg
Postojanost podataka Neograničeno, ovisno o stanju betarija
Vrijeme    
    Datum i vrijeme                                 
    Točnost

U realnom vremenu
1min/mjesečno max drift
Memorija model HD2124.2    
    Tip                                                  
    Količina                                            
    Intervali memoriranja   

2000 strana, svaka sadrži 16 mjerenja  
32000 mjerenja
1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.;1h
Serijsko sučelje RS232C
    Tip                                                  
    Baud rate                                         
    Data bit                                              
    Parity                                              
    Stop bit                                          
    Kontrola protoka
    Dužina kabla                               
    Interval printanja

RS232C galvanski odvojeno
može se postaviti od 1200 do 38400 baud
8
Ne
1
Xon/Xoff
Max. 15m
1,5,10,15,30 s.; 1,2,5,10,15,20,30 min.; 1h
USB sučelje - model HD2124.2    
    Tip

1.1 - 2.0 galvanski odvojeno
Konekcije    
    Ulazni modul za sonde                                                   
    RS232C serijsko sučelje                      
    USB sučelje                                      
    Vanjsko napajanje

2 x 8-polni muški DIN45326 konektor
8-polni MiniDin konektor
Tip B MiniUSB konektor
2-polni konektor(+ u sredini)

Mjerni opsezi i točnost uređaja - temperatura    
    Pt100 mjerni opseg
    Rezolucija                
    Točnost uređaja                             
    Drift nakon 1 godine                    


-200…+650°C 
0.1°C
±0.1°C
0.1°C/godina
Tehničke karakteristike PP471   
    Točnost
    Trajanje vršne vrijednosti
    Točnost vršna vrijednost

±0.05% od pune skale
≥5ms
±0.5% od pune skale

Image3