PDFIspis

DeltaOhm HD 2050.30, izvor direktnog zvuka (zvučnik)

Izvor usmjerenog zvuka (zvučnik)
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD_2050.30.pdf(126.27 KB)

HD2050.30, pasivni, usmjereni zvučnik, idealan alat za stvaranje homogenog zvučnog polja ispred zgrade. Ne samo da pruža veliku snagu emisije zvuka u frekventnom opsegu od 70Hz do 20kHz, koja je potrebna da bi se minimalizirali pozadinski zvukovi, nego i homogenu distribuciju zvuka , pogotovo na višim frekvencijama, koja je garantirana specifičnom konstrukcijom drivera za visoke frevencije.