PDFIspis

DeltaOhm HD 2030

Četverokanalni uređaj za analizu vibracija
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2030_D_uk.pdf(112.21 KB)

HD2030 je prijenosni analizator vibracija, spektralna i statistička analiza simultano na sva četiri kanala. Mjeri sve parametre potrebne po važečoj regulativi zažštite na radu koji se tiču vibracija i svih rizika, ozljeda povezanih sa vibracijama.
Mjeri vibracije koje se prenosu u ruke i u cijelo tijelo.

Dizajniran je da kombinira maksimalnu fleksibilnost i jednostavnost korištenja sa mogučnošću nadogradnje u skladu sa razvojem i promjenama regulative. Korisnik direktno može nadigraditi upravljački program uređaja (firmware), preko programa kojis e isporučuje sa uređajem, Noise Studio.

HD 2030 zadovoljava sljedeće standarde:

  • ISO 8041: 2005
  • ISO 5349-1 i 2: 2001 (vibracije ruka - šaka)
  • ISO 2631-1, 2 i 44 1997 (vibracije ciijelo tijelo)