PDFIspis

DeltaOhm HD 35AP, bazna jedinica WIFI sustava

DeltaOhm HD 35AP, bazna stanica u WIFI sustavu
Opis

Bazna jedinica je poveznica izmedju data logera u sustavu, postavljenima na mjernim lokacijama, i PC-a. Komunicira beži čno sa udaljenim data logerima.
Bazna jedinica je dostupan u sljedećim verzijama:

  • HD35AP: samo sa USB sučeljem;
  • HD35APS: sa USB sučeljem i sa RS485 MODBUS-RTU protokolom (bazna jedinica se ponaša kao multi-plexer i adresira MODBUS naredbe sa PC/PLC prema uređajima u mreži);
  • HD35APW: sa USB sučeljem, Wi-Fi sučelje za spajanje na lokalnu bežičnu mrežu i ETHERNET sučelje za spajanje kablom na lokalnu mrežu; dopušta korištenje MODBUS TCP/IP protokola; integrirani Web server
  • HD35APG: sa USB sučeljem i integriranim GSM modulom za slanje alarma putem SMS-a prema mobilnim telefonima kao i snimanih podatka preko e-mail-a ili na FTP adresu.Komunikacija sa PC-om preko GPRS TCP/IP protokola.

Kada je spojena na PC preko USB porta onda se ista napaja i puni preko njega U nedostatku USB porta baza se napaja preko punjive interne baterije ili preko eksternog napajanja (opcija).