PDFIspis

DeltaOhm LP PHOT, PAR, RAD, UVA, UVB, UVC 01, PHOT 01S

DeltaOhm LP PHOT, PAR, RAD, UVA, UVB, UVC 01, fotometrijske/radiometrijske sonde
Opis

delta ohm logo white resized

pdfLP_PHOT_PAR_01.pdf(403.85 KB)

LP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01, LP UVC 01 FOTOMETRIJSKE/RADIOMETRIJSKE SONDE SA mV IZLAZOM.
LP PHOT 01S sa RS485 MODBUS-RTU IZLAZOM

Sonde serije LP ... 01 omogućuju mjerenje fotometrijskih i radiometrijskih veličina, kao što je osvjetljenje (lux), zračenje (W / m2) preko VIS-NIR, UVA, UVB, UVC spektralna područja, broj fotona po jedinici vremena i prostora u PAR području(400 Nm ... 700 nm).
Sonde LP ... .01 nemaju potrebe za vanjskim napajanjem. Izlazni signal u mV je dan preko otpornika shunta na kraju fotodiode. Struja koju generira fotodioda, pogođena svjetlošću, stvara razliku potencijala koji se očitava sa voltmetrom. Nakon što je razlika potencijala izmjerena, vrijednost se može izračunati preko kalibracijskog faktora. Sve sonde su pojedinačno kalibrirane i faktor kalibracije napisan je na kučištu sonde i u korisničkom priručniku i specifičan za tu sondu. LP ... 01 sonde su opremljene difuzorom koji je kosinusno korigiran. Difuzor kod sondi za mjerenje UV-a izrađen je od kvarca, za ostale sonde, difuzor je obično izrađen od akrilnog materijala ili teflona® (LP PHOT 01). LP ... 01 sonde su pogodne za unutarnju primjenu koja zahtijeva stalno praćenje specifiiciranih veličina. Izlazni signal može se pojačati ili pretvoriti u 4 ... 20mA ili 0 ... 10Vdc signal pomoću pretvarača serije HD978TR3 (4 ... 20mA) i HD978TR4 (0 ... 10Vdc) za pričvršćivanje na šinu DIN ili montažu na zid HD978TR5 (4 ... 20mA) i HD978TR6 (0 ... 10Vdc).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

   LP PHOT 01 LP PAR 01  LP RAD 01  LP UVA 01 LP UVB 01 LP UVC 01 LP PHOT 01S
Tip mjerenja osvjetljenost fotosintetičku aktivnu radijaciju  zračenje zračenje UVA  zračenje UVB  zračenje UVC   
Tipična osjetljivost   0.5 ... 1.5 mV/klux 30 μV/(μmol·m-2s-1 2.6 μV/(μW/cm2) 2.6 μV/(μW/cm2 0.19uV/(μW/cm2 0.19uV/(μW/cm2  
Mjerni opseg   0...5000 μV/μmol·(m-2s-1 0 ... 200 mW/cm2 0 ... 200 mW/cm2   0 ... 200 mW/cm2 0 ... 200 mW/cm2 

Niski: 0…10.000 lux (default)
Visoki: 0…200.000 lux

Rezolucija            

1 lux (niski) / 10 lux (visoki)

Spektralni opseg 

 V(λ)

400 nm ... 660 nm

≈400nm...≈1050nm
(VIS - NIR)

peak ≈360nm i FWHM 60nm   peak ≈305nm i FWHM 31nm peak ≈260nm i FWHM 31nm   

Kalibracijska točnost

<4%

<6%

<6%

 <6%  <8% <10%   
f’1 (V(λ) match error):   <6%

<6%

         
f2 (kosinus odziv/greška smjera): <3%  

<6%

       
f3 (linearnost): <1%            
f5 (zamor): <0.5%            
Izlaz             RS485 (1 Unit Load) sa
MODBUS-RTU protokolom, nije izoliran
Radna temperatura/rV% 0...50°C

0...50°C

0 ... 50°

0...50°C

0...50°C 

0...50°C

-30…+70 °C / 0…90%
bez kondenzacije

Izlazna impedancija 0,5...1kΩ

1 kΩ

1kΩ  1kΩ   2kΩ 2kΩ   
Napajanje            

5…30 Vdc

Klasa zaštite            

IP66

Temperatura skladištenja             -40...+80°C