PDFIspis

DeltaOhm HD2101.1, HD2101.2

DeltaOhm HD2101.1 i HD2101.2 prijenosni termo - higrometar (vlagomjer)
Opis

pdfHD2101_1_2.pdf(255.19 KB)

HD2101.1 i HD2101.2 su prijenosni uređaji za merenje relativne vlage i temperature pomoću Pt100 ili termopara, kombinirane sonde za vlagu i temperaturu. Uređaji su opremljenim velikim LCD zaslonom
Sama temperatura se mjeri uranjanjem, penetracijom, kontaktom i nastrujavanjem (zračna sonda). osjetnici koji se koriste su Pt100 i Pt1000. Kada je spojena sonda za vlagu/temperaturu uređaj kalkulira i prikazuje apsolutnu vlagu, točku rosišta, djelomični tlak pare, temperaturu mokrog termometra (WBT), omjer miješanja, entalpiju i indekse ugode.Sonda se automatski detektira i dolazi kalibrirana (podaci su spremljeni u samoj sondi).
HD2101.2 ujedno ima i opciju logiranja, spremanja podataka u memoriju. Uređaj može spremiti do 38000 rezultata koji se mogu naknadno prenjeti sa instrumenta na PC preko RS232C ili USB2.0.Interval memoriranja, printanja i interval prijenosa se mogu postaviti u samom izborniku.

Oba modela su opremljeni sa RS232C serijskim portom

Ima funkcije memoriranja max., min. vrijednosti kao i izračunavanje srednje.
Ostale važne funkcije:

  • relativna vrijednost
  • HOLD (zamrzne očitanje)
  • automatsko gašanje uređaja.

Klasa zaštite IP66.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Instrument
    Dimenzije
    (D x Š x V)                                                                                           
    Težina                                                      
    Materijali                                                                                              
    Zaslon                                                                                                  

185x90x40mm
470g (sa baterijama)
ABS, guma 
2x4½ znamenke + simbol
Vidljiva površina 52x42mm
Radni uvjeti okoline
    Radna temperatura                                                                         
    Temperatura skladištenja                  
    Relativna vlaga okoliša                                                                   
    Klasa zaštite

-5...50°C
-25...65°C
0…90%RH bez kondenzacije
IP66
Napajanje
    Baterije                                          
    Autonomija                                                                          
    Potrošnja kada je uređaj isključen  
    Vanjsko napajanje


4 x 1.5V tip AA
200 sati sa 1800mAh alkalnim baterijama
20μA
12Vdc / 1000mA 

Mjerne jedinice °C - °F - %RH - g/kg - g/m3 - hPa - J/g - Td - Tw - DI - NET
Sigurnost podataka Neograničeno, neovisno o stanju baterije
Vrijeme
    Datum i vrijeme                                                   
    Točnost

U realnom vremenu
1min/mj. max drift
Memorija - model HD2101.2
    Tip                                                                               
    Količina                                                                                
    Interval sprema

2000 strana 19 mjerenja svaka
Ukupno 38000 mjerenja
1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1h
Serijsko sučelje RS232C
    Tip                                                                      
    Interval slanja                                                                  
    Data bit                                                            
    Paritet                                                                         
    Stop bit                                                                     
    Kontrola podataka                                                                                 
    Dužina kabla                                                                
   Interval printanja
RS232C električno izoliran
Može se postaviti
od 1200 do 38400 baud
8
Nema
1
Xon/Xoff
Max 15m
Odmah ili 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10, 15, 20, 30min; 1h
USB sučelje - model HD2101.2
    Tip

1.1 - 2.0 električno izolirano
Konekcije
    Ulaz za sonde
    Serijsko sučelje
    USB sučelje
    Napajanje/adapter


8 - pinski muški DIN45326 konektor
8 - pinski MiniDIN konektor
Mini USB typ B
2 - polni konektor (+ u sredini

Mjerni opsezi i točnost uređaja, relativna vlaga
    Mjerni opseg
    Rezolucija
    Točnost
    Drift nakon 1 godne

0...100%RH
0,1%RH
±0,1%RH
0,1%RH/godišnje
 Mjerni opsezi i točnost uređaja, temperatura
    PT100
    Pt1000
    Rezolucja
    Točnost
    Drift nakon 1 godine  


-200...+650°C
-200...+650°C
0,1°C
±0,1°C
0,1°C/godišnje

Vrijeme odziva, vlaga 10 s, (10...80%RH, brzina strujanja vjetra=2m/s, pri
konstantnoj temperaturi