PDFIspis

DeltaOhm DO 2003, HVAC data loger

HVAC data loger, prijenosnil instrument za mjerenje brzine strujnja, protoka, temperature, relativne vlage, tlak
Opis

delta ohm logo white resized

pdfDO2003_HVAC_uk.pdf(169.01 KB)

DO 2003, HVAC data loger, portabl instrument za mjerenje brzine strujnja, protoka, temperature, relativne vlage, tlak.

Specifično dizajniran za mjerenja klima, ventilacija, grijanja, radnog okoliša, energetska efikasnost u područjima industrije i objektima stanovanja, uz pomoć raznih sondi.

Mjeri:

  • Brzinu strujanja i protokunutar cjevovoda sa sondom vrućša žica, propelerskom sondom ili Pitot cijevima
  • Relativnu vlagu  temperaturu sa kombiniranim sondama
  • Diferencijalni tlak do 2000mbar i barometarski tlak
  • Temperaturu sa uronjivim, ubodnim, zračnim i kontaktnim sondama

Memorija ima 12000 mjesta i podaci se prenose na PC preko RS232 serijskog porta (USB adapter)