PDFIspis

DeltaOhm HD 2110L

Integrirajući bukomjer sa opcijom multiparametrijskim data logging, spektralnom i statističkom analizom. .
Opis

delta ohm logo white resized

pdfHD2110L_D_uk.pdf(169.59 KB)

HD 2110L, integrirani bukomjer sa opcijom multiparametrijskim data logging, spektralnom i statističkom analizom. Uređaj je dizajniran tako da pruža visoke performanse u mjerenju zvuka, buke, s posebnim naglašenjem na zakonske odredbe na području komunalne buke, buke okoliša.Isto tako je puno pažnje poklonjeno mogučnostima naknadnih nadogradnji u skladu sa evolucijom tehničkih standarda.

HD 2110L moguće je nadograditi na postojeće mogućnosti: korisnik može sam nadograditi upravljački program (firmware) direktno preko noise studio software-a, koji dolazi sa instrumentom.

Tehničke regulative

 • bukomjer klase 1 prema IEC61672-2-2001 (tipsko odobrenje I.E.N. No.37035-01C), IEC60651 i IEC60804
 • oktava klase 1 i filter treće oktave prema IEC61260
 • mikrofon uskladu sa IEC 61094-4

Aplikacije

 • procjena razine buke
 • opcija: praćenje, snimanje i analiza buke
 • opcija: snimanja i analiza zvučnih događanja
 • stastistička analiza sa kalkulacijom nivoa 3 percentile kao i puna statistička analiza
 • identifikacija impulzivnog zvuka
 • mjerenje u radnim prostorima
 • odabir osobne zaštitne opreme (SNR, HML, OBM metode)
 • kontrola kvalitete
 • buka strojeva
 • zvučna izolacija
 • komunalna buka

Značajke

 • spektralna analiza u oktavi, u realnom vremenu od 16Hz do 16kHz
 • spektralna analiza u 1/3 oktave, u realnom vremenu s duplom bankom filtera: od 16Hz do 20kHz a alternativno od 14Hz do 18kHz (opcija HD2110.01)