PDFIspis

Wöhler DC 430 Tester Propusnosti

Wöhler DC 430 Tester Propusnosti
Opis

pdfDC_430.pdf(839.27 KB)

Wöhler DC 430, Tester Propusnosti 

PRIMJENA

 • Ispitivanje propusnosti na plinskim instalacijama prema  DVGW direktivama (Njemačka udruga Plino i Vodoinstalatera)
 • Ispitivanje diferencijalnog tlak
 • Stres i glavni test
 • Brzina strujanja

PREDNOSTI

 • Moguče ispitivanje propusnosti na instalacijama koje su u upotrebi
 • Jednostavno i potpuno automatsko mjerenje: uključi – pročitaj
 • Zaslon u boji
 • Integrirana pumpa
 • Visoka rezolucija: 0,01 hPa unutar opsega ± 210 hPa
 • Ispitivanje propusnosti sa plinom
 • Prijenos podataka na PC via USB