PDFIspis

Wöhler DC 17 Digitalni Manometar

Wöhler DC 17 Digitalni Manometar
Opis

pdfDC17.pdf(188.74 KB)

Wöhler DC 17, Digitalni Manometar

PRIMJENA

  • Mjerenje visokog tlaka do 17 bar

PREDNOSTI

  • Diferencijalni tlak kod plinovitih i tekućih medija
  • Mogučnost printanja i logiranja
  • Mjerenje temperature
  • Mjerenje trenutnog protoka ulja kroz sapnicu