Preporuči prijatelju

DeltaOhm LP471UVBC UV-BC Sonda za zračenje

Radiometrijska sonda za mjerenje zračenja(W/m²) u spektralnom rasponu od 210…355 nm s vrhom na 265 nm. Verifikacija UV Sustava sterilizacije
No image set