Preporuči prijatelju

DeltaOhm HD33M-MB.GSM, data loger za vremensku stanicu

Data loger sa GSM/GPRS modulom
HD33_NB2