WIFI DATA resized   DATALOGERI / WIFI

Dozvoljava nadzor i praćenje raznih fizikalnih parametara kao što su:

 • Temperatura (NTC, Pt100, Pt1000, više kanala)
 • Relativna vlaga
 • Atmosferski, barometarski i diferencijalni tlak
 • Svjetlost (lux) i UV zračenje
 • CO
 • CO2
 • UV (UVA, UVB, UVC)
 • Količina oborina
 • Solarno zračenje (Piranometar)
 • Vlaga i temperatura zemlje
 • Vlažnost lišća
 • WBGT=WBGT indeks

te ostale parametre preko osjetnika sa strujnim ili naponskim izlazima

 

 

Rezultati 1 - 18 od 71
Stranica 1 od 4

DATALOGERI / WIFI

DeltaOhm HD 35ED 1NIU TCV, 1NIU TV

Bežični data logeri za unutarnju...

WÖHLER CDL 210 CO2 Data loger

WÖHLER CDL 210 CO2 Data loger...

DeltaOhm HD 35ED 14bN TC, 14bN TV, 14bN TVI

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35 ED 1 TV, TVI

Bežični data loger za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 14bNAB

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 14bNI TCV, 14BNI TV

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 14bNIU TCV, 14bNIU TV

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 1NAB

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 1NB

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 1NI TCV, 1NI TV

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 7P/1 TC, 7P/2 TC, 7P/3 TC

Bežični data logeri za unutarnju...

Stranica 1 od 4