WIFI DATA resized   DATALOGERI / WIFI

Dozvoljava nadzor i praćenje raznih fizikalnih parametara kao što su:

 • Temperatura (NTC, Pt100, Pt1000, više kanala)
 • Relativna vlaga
 • Atmosferski, barometarski i diferencijalni tlak
 • Svjetlost (lux) i UV zračenje
 • CO
 • CO2
 • UV (UVA, UVB, UVC)
 • Količina oborina
 • Solarno zračenje (Piranometar)
 • Vlaga i temperatura zemlje
 • Vlažnost lišća
 • WBGT=WBGT indeks

te ostale parametre preko osjetnika sa strujnim ili naponskim izlazima

 

 

Rezultati 19 - 36 od 71

DATALOGERI / WIFI

DeltaOhm HD 35EDW S TC

Bežični data logeri u vodootpornom...

DeltaOhm HD 35 ED 1 TV, TVI

Bežični data loger za unutarnju...

DeltaOhm HD 2013, mjerač količine kiše

Uređaj u obliku kante za mjerenje kiše...

DeltaOhm HD 35EDH

Bežićni data loger sa...

DeltaOhm HD 35EDW 1NL TC

Bežični data logeri u vodootpornom...

DeltaOhm HD 35ED 7P/1 TC, 7P/2 TC, 7P/3 TC

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 14bNAB

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35EDW P TC

Bežični data logeri u vodootpornom...

DeltOhm HD 35ED N TV, N/1 TC, N/2 TC, N/3 TC

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35ED 1NAB

Bežični data logeri za unutarnju...