WIFI DATA resized   DATALOGERI / WIFI

Dozvoljava nadzor i praćenje raznih fizikalnih parametara kao što su:

 • Temperatura (NTC, Pt100, Pt1000, više kanala)
 • Relativna vlaga
 • Atmosferski, barometarski i diferencijalni tlak
 • Svjetlost (lux) i UV zračenje
 • CO
 • CO2
 • UV (UVA, UVB, UVC)
 • Količina oborina
 • Solarno zračenje (Piranometar)
 • Vlaga i temperatura zemlje
 • Vlažnost lišća
 • WBGT=WBGT indeks

te ostale parametre preko osjetnika sa strujnim ili naponskim izlazima

 

 

Rezultati 19 - 36 od 71
Stranica 2 od 4

DATALOGERI / WIFI

DeltaOhm LP SILICON-PYRA 04, piranometar

Uređaj za mjerenje ukupne solarne...

DeltaOhm LP PYRA 05 - LP PYRA 06, albedometar

Uređaji za mjerenje reflektiranog...