Umjeravanje

Nudimo Vam umjeravanje mjernih uređaja sa certifikatom ISO 9001 ili ISO 17025.

Umjeravanja se vrše u akreditiranim laboratorijima

 

DeltaOhm kalibracijski centar sastoji se od 6 laboratorija, svaki akreditiran ISO 17025 (LAT N°124) od strane ACCREDIA, Talijanske akreditacijske agencije.

  • Umjeravanje
  • Akustika/Vibracije
  • Brzina strujanja zraka
  • Tlak
  • Temperatura
  • Vlaga
  • Fotometrija/Radiometrija

 

Kontaktirajte nas za više informacija.